Esittely

Lyhyesti

Olen’tain’tMikko’tain’tStrahlendorff,’tain’t40v ’tain’tkahden’tain’tkouluikäisen’tain’tlapsen’tain’tisä. ’tain’tPyrin’tain’tedellisissä’tain’tkunnallisvaaleissa’tain’tHelsingin’tain’tkaupunginvaltuustoon,’tain’tmutta’tain’t132’tain’täänen’tain’tsaaliilla’tain’ten’tain’tpäässyt.’tain’tEnnakkoäänestyksen’tain’talkaessa’tain’tolin’tain’tulkomailla,’tain’tjoten’tain’ttärkeä’tain’tkampanjointi’tain’tjäi’tain’tväliin.’tain’tOppia’tain’ttuli’tain’tyrityksestä’tain’tpaljon’tain’tmuutenkin.’tain’tNyt’tain’thaluan’tain’tyrittää’tain’tpäästä’tain’tvihreiden’tain’tpuoluevaltuuskuntaan.

Mikko StrahlendorffMikko’tain’tStrahlendorff

Haluan’tain’tparantaa’tain’tihmisten’tain’telämänlaatua.’tain’tLiikkumattomuus’tain’ton’tain’teste’tain’tpitkäikäiselle’tain’thyvinvoinnille,’tain’tihmiset’tain’ton’tain’thoukuteltava’tain’tliikkumaan’tain’tenemmän,’tain’tmutta’tain’tsen’tain’ton’tain’ttapahduttava’tain’tluontevasti’tain’tja’tain’thyvällä’tain’tmielellä.’tain’tTähän’tain’tpäästään’tain’tkehittämällä’tain’tasuin-’tain’tja’tain’ttyöympäristöä ’tain’tja’tain’tsen’tain’terilaisia’tain’tpalveluja.’tain’tJulkisilla’tain’tpalvelujärjestelmillä’tain’thelpotetaan’tain’tihmisten’tain’telämää’tain’tliikaa,’tain’tkoska’tain’tliikkumaton’tain’tihminen’tain’tvoi’tain’tlopulta’tain’thuonommin.

Haluan’tain’tkuunnella’tain’tkansalaisten’tain’ttunteita’tain’tkokemistaan’tain’thaasteista,’tain’tjotta’tain’ttuloksia’tain’tsyntyy’tain’tkonkreettisesti’tain’toikeisiin’tain’tkohteisiin.’tain’tKerro’tain’tsinun’tain’ttuntemuksista:’tain’tmikko.strahlendorff@vihreat.fi.

Olen’tain’topiskellut’tain’tmeteorologiaa’tain’tja’tain’ttyöskennellyt’tain’tpääasiassa’tain’tsääpalveluun’tain’tja’tain’tympäristön’tain’thavainnointiin’tain’tliittyvissä’tain’ttehtävissä’tain’tIlmatieteen’tain’tlaitoksella,’tain’tEuroopan’tain’tkomissiossa’tain’tBrysselissä’tain’tsekä’tain’tavaruusohjelmien’tain’tasiantuntijana’tain’tja’tain’tneuvottelevana’tain’tvirkamiehenä’tain’tLiikenne-’tain’tja’tain’tViestintäministeriössä.’tain’tPäällimmäiseksi’tain’tviisaudeksi’tain’ttyökokemuksestani’tain’ton’tain’tnoussut’tain’thavainto,’tain’tettä’tain’tjärjestelmien’tain’ttoimintaa’tain’ton’tain’thyödyllistä’tain’ttarkasti’tain’tseurata,’tain’tjotta’tain’tuusi’tain’ttoimii’tain’tvanhaan’tain’tverrattuna’tain’tparemmin.’tain’tPuutteiden’tain’ttoteaminen’tain’tnopeuttaa’tain’tjärjestelmien’tain’tparantumista’tain’teniten.

Henkilö

Olen’tain’tsyntynyt’tain’t18.6.1973’tain’tHelsingin’tain’tNaistenklinikalla’tain’tsuomalaisen’tain’täidin’tain’tja’tain’tsaksalaisen’tain’tisän’tain’tesikoisena.’tain’tOlen’tain’tkasvanut’tain’tkaksikielisenä’tain’tasuen’tain’tlapsena’tain’tensin’tain’tSuomessa’tain’tHelsingissä,’tain’tsitten’tain’tSaksassa’tain’tBerliinissä’tain’tja’tain’tLyypekissä.’tain’t11-vuotiaana’tain’ttulin’tain’ttakaisin’tain’tHelsinkiin,’tain’tjossa’tain’tHelsingin’tain’tSaksalaisesta’tain’tkoulusta’tain’tpääsin’tain’tylioppilaaksi’tain’tv.’tain’t1992.’tain’tOpiskelin’tain’tHelsingin’tain’tYliopistossa,’tain’tmutta’tain’taloitin’tain’ttyöt’tain’tjo’tain’tkesken’tain’topintojen,’tain’tjoten’tain’tvalmistuin’tain’tmeteorologian’tain’tmaisteriksi’tain’tvasta’tain’t2003.

Erosin’tain’tvuonna’tain’t2011’tain’t13’tain’tvuotta’tain’tpitkästä’tain’tavioliitosta,’tain’tjosta’tain’tsyntyivät’tain’tpoikani’tain’t(2002)’tain’tja’tain’ttyttäreni’tain’t(2004).’tain’tLapset’tain’tasuvat’tain’tpuolet’tain’tajastaan’tain’täitinsä’tain’tluona’tain’tja’tain’tpuolet’tain’tminun’tain’thuollettavina.’tain’tTämä’tain’trytmittää’tain’tarkeani,’tain’tkoska’tain’tosallistun’tain’tvahvasti’tain’tlasteni’tain’tharrastuksiin,’tain’terityisesti’tain’tpoikani’tain’tjalkapallojoukkueen’tain’tPitäjänmäen’tain’tTarmon’tain’ttoimintaan.

Lasten’tain’tkasvatus’tain’ton’tain’ttärkeimpiä’tain’ttehtäviä’tain’telämässäni.’tain’tEn’tain’tkuitenkaan’tain’tota’tain’tsitä’tain’traskaasti,’tain’tvaan’tain’tpyrin’tain’thyvään’tain’ttulokseen’tain’tkurin’tain’tja’tain’thuumorin’tain’ttasapainolla.’tain’tMenestys’tain’tkasvatustyössä’tain’tvaihtelee,’tain’tkoska’tain’teniten’tain’ttuloksia’tain’tauttaa’tain’toman’tain’tkäyttäytymisen’tain’tparantaminen’tain’teikä’tain’tse’tain’taina’tain’tonnistu. ’tain’tLapsieni’tain’thuulilla’tain’tkarehtii’tain’tkuitenkin’tain’tusein’tain’thymy,’tain’tjoten’tain’tsaanen’tain’tolla’tain’ttyytyväinen.’tain’tKeski-ikäisenä’tain’tmaailmaa’tain’tkatsoo’tain’trauhallisemmin’tain’tja’tain’tselkeämmin’tain’t-’tain’tjo’tain’ttietäen,’tain’tmikä’tain’ton’tain’ttärkeää’tain’tja’tain’tmillainen’tain’telämä’tain’ttuntuu’tain’thyvältä.

Työkokemus

Aloitin’tain’ttöiden’tain’ttekemisen’tain’t15-vuotiaana’tain’tkesätöissä’tain’tÄssä-Marketin’tain’tpääkonttorissa.’tain’tTein’tain’tmm.’tain’tasiakaskyselyjä’tain’tkauppojen’tain’tovilla.’tain’tSen’tain’tjälkeen’tain’ttyöskentelin’tain’tyhden’tain’tkesän’tain’tpostinjakajana’tain’tja’tain’tkesäapulaisena’tain’tpostimerkkikeskuksessa.

Opiskeluaikana’tain’tsiirryin’tain’tvarsin’tain’tnopeasti’tain’tsäätieteilijöiden’tain’tpääasiallisen’tain’ttyönantajan’tain’tpalvelukseen’tain’tIlmatieteen’tain’tlaitokselle’tain’tIL.’tain’tSiellä’tain’tolen’tain’taloittanut’tain’tsääpalvelun’tain’taputehtävistä’tain’tja’tain’tedennyt’tain’tsääennusteet’tain’ttekeväksi’tain’tpäivystäväksi’tain’tmeteorologiksi’tain’topintojen’tain’tohessa.’tain’tKutsumukseni’tain’toli’tain’tkuitenkin’tain’tkehittää’tain’tIL:n’tain’tweb-palveluja,’tain’tniin’tain’tkoko’tain’tkansan’tain’tyleistä’tain’tportaalia’tain’tkuin’tain’tmaksavien’tain’tasiakkaiden’tain’terityispalveluita’tain’tja’tain’ttoimin’tain’tnäissä’tain’tkokopäiväisesti’tain’tvuodesta’tain’t1997’tain’tensin’tain’tkehittäjänä’tain’tja’tain’tsitten’tain’tryhmäpäällikkönä.’tain’tVälillä’tain’tolen’tain’thoitanut’tain’tsiviilipalveluksen’tain’tpois’tain’tTaideteollisen’tain’tkorkeakoulun’tain’twebmasterina,’tain’tja’tain’tjunaillut’tain’tgradustipendin’tain’tyhteydessä’tain’tKumpulan’tain’tkampukselle’tain’tliikuntahallin’tain’thallisäätiön’tain’ttoiminnanjohtajana.’tain’tIlmatieteen’tain’tlaitokseella’tain’tetenin’tain’t2004’tain’tInformaatiojärjestelmät’tain’tyksikön’tain’tpäälliköksi’tain’tja’tain’tjohdin’tain’tsääpalvelun’tain’ttuotanto-ohjelmistojen’tain’tja’tain’ttietokantojen’tain’tkehitystä.’tain’tYksikönpäällikön’tain’ttehtävistä’tain’tlähdin’tain’tkokemaan’tain’tEuroopan’tain’tkomissiota’tain’tEuroopan’tain’tUnionin’tain’tuuden’tain’tsatelliittiohjelman’tain’tkehittämiseksi’tain’t2007.’tain’tPalasin’tain’t2010’tain’tSuomeen’tain’tensin’tain’tLiikenne-’tain’tja’tain’tviestintäministeriössä’tain’tedustamaan’tain’tSuomea’tain’teri’tain’tEU’tain’tkomiteoissa’tain’tja’tain’tEurooppalaisen’tain’ttutkimusinfrastruktuurin’tain’tkehityshankkeessa.’tain’tSamaa’tain’ttyötä’tain’tjatkan’tain’tnykyisin’tain’tIlmatieteen’tain’tlaitoksella,’tain’thoitaen’tain’tlisäksi’tain’tarktisen’tain’talueen’tain’thavainnoin’tain’tparantamista.

Liikunta

Pelaan’tain’tjalkapalloa’tain’tHelsingin’tain’tpiirin’tain’t7.’tain’tdivarin’tain’tjoukkueessa’tain’tFC’tain’tÜberkleber,’tain’tjoka’tain’ton’tain’tHelsingin’tain’tKullervon’tain’tkakkosjoukkue.’tain’tJalkapalloa’tain’ttulee’tain’tpelailtua’tain’tmyös’tain’tKumpulan’tain’tkampuksen’tain’ttai’tain’tLiikenne’tain’tja’tain’tviestintäministeriön’tain’tjoukkueissa’tain’tMikes-sarjassa’tain’tja’tain’tfutsalia’tain’tkavereiden’tain’tkanssa’tain’tKumpulan’tain’tliikuntakeskuksessa.

Poikani’tain’tjalkapallojoukkueessa’tain’tavustan’tain’tvalmennuksessa’tain’tsilloin, ’tain’tkun’tain’t4’tain’tjoukkueen’tain’tringin’tain’tpäävalmentajamme’tain’tei’tain’tkaikkialle’tain’tkerkeä.

KULJEN’tain’tTYÖMATKANI’tain’tPOLKUPYÖRÄLLÄ,’tain’tkoska’tain’tjalkapallossa’tain’ton’tain’thauskempaa’tain’tkun’tain’tjaksaa’tain’taina’tain’tjuosta’tain’tlujaa.

Politiikka

Yhteisten’tain’tasioiden’tain’thoitaminen’tain’ton’tain’topiskeluajoista’tain’tlähtien’tain’tollut’tain’tlähellä’tain’tsydäntäni.’tain’tHelsingin’tain’tYliopistossa’tain’topiskelin’tain’tyli’tain’t10’tain’tvuotta’tain’tja’tain’ttuona’tain’taikana’tain’tolin’tain’thyvin’tain’taktiivinen’tain’tuseissa’tain’topiskelijajärjestöissä.’tain’t7’tain’tvuotta’tain’tolin’tain’thallituksessa’tain’ttai’tain’tpuheenjohtajana’tain’tomassa’tain’tainejärjestössäni’tain’tSynop’tain’try:ssä,’tain’tlisäksi’tain’tolin’tain’tperustamassa’tain’tMatlu’tain’try:tä,’tain’tKumpula’tain’tLiikkuu’tain’try:tä’tain’tja’tain’tHelsingin’tain’tyliopiston’tain’tjalkapalloseuraa.’tain’tVahvimmin’tain’tpolitiikkaan’tain’tosallistuin’tain’tkuitenkin’tain’tOpiskelijoiden’tain’tliikuntaliitossa.’tain’tKolmen’tain’thallituskauden’tain’taikana’tain’tolin’tain’tensin’tain’tkansainvälisten’tain’tja’tain’tviestintäasioiden’tain’tvastaavana,’tain’tsitten’tain’ttalousvaliokunnan’tain’tpuheenjohtajana’tain’tja’tain’tlopuksi’tain’thallituksen’tain’tvarapuheenjohtajana.

Sosiaalipoliittiset’tain’tasiat’tain’tovat’tain’tminulla’tain’tolleet’tain’tolennaisempia’tain’tkuin’tain’tvarsinainen’tain’tkoulutuspolitiikka,’tain’tja’tain’tolen’tain’taina’tain’thyvin’tain’titsenäisesti’tain’tja’tain’tintuition’tain’tpohjalta’tain’tmuodostanut’tain’tmielipiteeni’tain’teri’tain’tasioista.’tain’tOpiskelijavuosista’tain’toppineena’tain’thaluan’tain’tnykyään’tain’terityisesti’tain’tkuulla’tain’tmuiden’tain’tmielipiteitä’tain’tja’tain’tkeskustella’tain’tennen’tain’tpäätöksentekoa.’tain’tPäätösten’tain’tpitää’tain’ttuntua’tain’toikeutetuilta’tain’tasianosaisten’tain’tkanssa,’tain’tjoten’tain’tsiihen’tain’tkannattaa’tain’tkäyttää’tain’taikaa.

Add a Facebook Comment

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *