Monthly Archives: kesäkuu 2015

Puoluekokous’tain’t2015

Minut’tain’tvalittiin’tain’tOulussa’tain’tsateisesta’tain’tsäästä’tain’thuolimatta’tain’tseuraavaksi’tain’tkahdeksi’tain’tvuodeksi’tain’tpuoluevaltuuskuntaan.’tain’tKiitos’tain’tluottamuksesta!’tain’tLupaan’tain’tpitää’tain’tparempaa’tain’ttyötä’tain’tja’tain’tliikuntaa’tain’tesillä’tain’taktiivisesti’tain’tja’tain’ttehdä’tain’tomalta’tain’tosaltani’tain’tvihreistä’tain’tkoko’tain’tkansan’tain’tparasta’tain’tvaihtoehtoa.Alla’tain’ton’tain’tvielä’tain’tminun’tain’tosallitumiseni’tain’tpoliittiseen’tain’tkeskusteluun:’tain’tkatso’tain’tvideo’tain’t(kuvannut’tain’tKaihsu’tain’tTai,’tain’tkiitos!)’tain’ttai’tain’talla’tain’tteksti’tain’tRakkaat’tain’tvihreät’tain’tValtion’tain’tLiikunta’tain’tNeuvoston’tain’tvarajäsenen’tain’tkausi’tain’tpäättyy’tain’tpian,’tain’tjoten’tain’ton’tain’taika’tain’tvielä’tain’tyhdelle’tain’tliikuttavalle’tain’tpuheelle.’tain’tOKM’tain’tjärjesti’tain’tKansallisen’tain’tliikuntafoorumin’tain’tviime’tain’tsyksyllä,’tain’toliko’tain’tjoku’tain’tpaikalla?’tain’tTapahtumassa’tain’toli’tain’tmielenkiintoisia’tain’tesitelmiä:’tain’tEsimerkiksi’tain’tTutkimustulos’tain’tkymmeniltätuhansilta’tain’tjenkeiltä,’tain’tjoita’tain’tseurattiin’tain’t6’tain’tvuoden’tain’tajan:’tain’tLiikkumattomuus’tain’t…’tain’tContinue’tain’treading’tain’t

Posted in Uncategorized | Leave a comment