Vaalipamfletti’tain’t-’tain’tLiikunnasta’tain’tkannattaisi’tain’tyhteiskunnan’tain’tmaksaa!

Luin’tain’ttaas’tain’tkerran’tain’tkirjoituksen’tain’tnuoren’tain’thenkilön’tain’tsyrjäytymisestä’tain’tja’tain’tminua’tain’tmasentaa.’tain’tKoko’tain’ttarinassa’tain’tkertautuu’tain’tuseita’tain’tnegatiivisia’tain’tasioita:’tain’tei’tain’tole’tain’ttyötä,’tain’tmasennutaan,’tain’tjämähdetään’tain’tkotiin,’tain’tyksinäisyys’tain’tiskee,’tain’taika’tain’tkuluu’tain’tpaperisotaan’tain’tbyrokratian’tain’tkanssa’tain’tja’tain’ttoimeentulon’tain’theikkeneminen’tain’tbetonoi’tain’ttilanteen.’tain’tKyseessä’tain’ton’tain’tselkeästi’tain’tnegatiivinen’tain’tkierre.

Miten’tain’tse’tain’tkatkaistaan’tain’tja’tain’tmiten’tain’ttämä’tain’tvoitaisiin’tain’ttehdä’tain’thyvin’tain’taikaisessa’tain’tvaiheessa?’tain’tMinulla’tain’tvälähti’tain’thullu’tain’tidea’tain’tsamalla,’tain’tkun’tain’titse’tain’tvielä’tain’tpohdiskelin’tain’tliikkumattomuutta’tain’tsyrjäytymiskehityksen’tain’tkokonaisuuden’tain’treunailmiönä.’tain’tUsein’tain’tsyrjäytymisvaarassa’tain’ttai’tain’tjo’tain’tsyrjään’tain’tjääneellä’tain’thenkilöllä’tain’tei’tain’tvarmaankaan’tain’tole’tain’tvaraa’tain’teikä’tain’tkiinnostustakaan’tain’tliikuntaan.’tain’tMuut’tain’tongelmat’tain’tovat’tain’tpolttavampia.

Ideani’tain’ton’tain’tsellainen,’tain’tettä’tain’tliikunnan’tain’tharrastamisesta’tain’tpitäisikin’tain’tyhteiskunnan’tain’tmaksaa’tain’tharrastajalle.

Kokonaistilanteen’tain’tkohentamisen’tain’teteen’tain’tolisikin’tain’tmielekkäämpi’tain’ttie’tain’tryhtyä’tain’tharrastamaan’tain’tliikuntaa’tain’tkuin’tain’tyrittää’tain’tkopioida’tain’tpapereita’tain’tja’tain’topetella’tain’tlakia’tain’ttai’tain’tsääntöjä’tain’ttuen’tain’tsaamiseksi.’tain’tLiikuntaa’tain’tpitäisi’tain’ttarjota’tain’tryhmissä’tain’tja’tain’tmieluiten’tain’tjoukkuelajeina’tain’tyksinäisyyden’tain’ttorjuntaan.’tain’tSyrjäytyvä’tain’tihminen’tain’tsaisi’tain’tvirikkeitä’tain’telämäänsä’tain’tja ’tain’tihmisiä’tain’tympärilleen’tain’tmyötätuntoa’tain’tjakamaan.’tain’tKotiin’tain’tei’tain’ttarvitsisi’tain’tjäädä’tain’tyksin’tain’tnyhjöttämään.

Yhteiskuntaa’tain’ttämä’tain’tauttaisi’tain’tsyrjäytymisen’tain’tvaikutusten’tain’tehkäisyn’tain’tlisäksi’tain’tmyös’tain’tsiinä,’tain’tettä’tain’tyhteiskunta’tain’ttyöllistäisi’tain’tikävän’tain’tvalvonta-’tain’tja’tain’tbyrokratiatoimistotyön’tain’tsijaan’tain’tliikuntaohjaajia’tain’t-’tain’tpositiivista’tain’tja’tain’t”liikuttavaa”.

Idea’tain’ton’tain’ttietenkin’tain’traakile,’tain’tjolle’tain’tpitäisi’tain’tlaskea’tain’tkustannuksia’tain’tja’tain’thyötyjä,’tain’tmutta’tain’tuskon’tain’tvakaasti’tain’tsiihen,’tain’tettä’tain’tkun’tain’tterveydenhuoltokustannusvaikutus’tain’totetaan’tain’thuomioon,’tain’ttämä’tain’tsaattaa’tain’tkannattaa’tain’tjopa’tain’ttaloudellisesti.’tain’tJoka’tain’ttapauksessa’tain’tkierre’tain’tsaataisiin’tain’tkääntymään’tain’tpositiiviseen’tain’tsuuntaan!

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.

Add a Facebook Comment

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *