Author Archives: strahlen

Kuntavaaliehdokas’tain’tHelsinki’tain’t717

Ehdolla’tain’ttaas’tain’ttämä’tain’tmies,’tain’tjoten’tain’tkatsokaas’tain’tvaalikoneet:’tain’tYLE’tain’thttps://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2017/helsinki/ehdokkaat/8075’tain’tHS http://www.vaalikone.fi/kunta2017/helsinki/ehdokas/267

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Seuranta’tain’tPariisin’tain’tilmastosopimuksessa’tain’t-’tain’tavoimuus’tain’tkorvaa’tain’ttiedon?

Viikonloppuna’tain’todotetusti’tain’tsyntyi’tain’tuusi’tain’tilmastosopimus.’tain’tMielenkiintoisinta’tain’ton’tain’ttarkastella’tain’tmitä’tain’tsopimus’tain’ton’tain’toikein’tain’tsyönyt.’tain’tHienoa’tain’ton’tain’tsen’tain’tkunnianhimoinen’tain’tteksti’tain’tpyrkiä’tain’trajoittamaan’tain’tilmastonmuutos’tain’tjopa’tain’tvain’tain’t1,5’tain’tasteeseen,’tain’tvaikka’tain’tmaiden’tain’tpäästölupaukset’tain’tnyt’tain’tviittaavat’tain’t2,7-3’tain’tasteen’tain’tmuutokseen.’tain’tMinua’tain’tsekä’tain’ttyön,’tain’tettä’tain’thenkilökohtaisen’tain’tkiinnostuksen’tain’tvuoksi’tain’tkiinnostaa,’tain’tmiten’tain’tmaiden’tain’tvapaaehtoisten’tain’ttoimien’tain’tvaikutusta’tain’taiotaan’tain’tseurata.’tain’tUskon’tain’tnimittäin’tain’tvahvasti’tain’tsiihen,’tain’tettä’tain’tsitä’tain’tsaa’tain’tmitä’tain’tmittaa.’tain’tEli’tain’tkun’tain’tjokainen’tain’tvoisi’tain’tnähdä’tain’toman’tain’tvaikutuksensa’tain’tilmastonmuutokseen’tain’ttulisi’tain’ttavallisten’tain’tihmisten,’tain’tkaupunkien’tain’tpäättäjien’tain’tja’tain’tvaltioiden’tain’tjohtajien’tain’tpäätöksistä’tain’tselvästi’tain’tmäärätietoisempia’tain’tja’tain’tparempia.’tain’tNyt’tain’ttieto’tain’tpäätösten’tain’tvaikutuksista’tain’ttulee’tain’tliian’tain’tmyöhään’tain’tja’tain’tliian’tain’tisossa’tain’tnipussa,’tain’tettei’tain’tesimerkiksi’tain’tyksittäisen’tain’tkaupungin’tain’ttai’tain’tkansalaisten’tain’tpäätösten’tain’tvaikutus’tain’tnäy.’tain’tEli’tain’tolisiko’tain’tnyt’tain’tseuranta’tain’tsovittu’tain’tniin,’tain’tettä’tain’tesimerkiksi’tain’tHelsingin’tain’tpäästöjä’tain’tvoisi’tain’tmaailmalla’tain’tseurata’tain’tvaikka’tain’tkuukauden’tain’tjälkeen’tain’tja’tain’tnähdä’tain’tesimerkiksi’tain’tpellettien’tain’tlisäämisen’tain’tvaikutus’tain’tSompasaaren’tain’tvoimalan’tain’tpolttoainesekoituksessa?’tain’tCOP21’tain’tsopimus’tain’ton’tain’t31’tain’tsivua’tain’tpitkä’tain’tdokumentti.’tain’tSiinä’tain’tmainitaan’tain’tobservation’tain’tsana’tain’ttasan’tain’tyhden’tain’tkerran,’tain’tverification’tain’teli’tain’ttodennus’tain’tsana’tain’tvain’tain’t3’tain’tkertaa’tain’tmutta’tain’tmeasure*’tain’tsanaa’tain’tkäytetään’tain’tsentään’tain’t14’tain’tkertaa’tain’t(kuitenkin’tain’tvain’tain’t2’tain’tnäistä’tain’tliittyy’tain’tpäästöjen’tain’tseurantaan).’tain’tNo’tain’tkatsotaan’tain’ttarkemmin,’tain’tjosko’tain’tsilti’tain’tseurannasta’tain’tjotain’tain’tlöytyisi.’tain’tAloitetaan’tain’tjohdannosta,’tain’tjolla’tain’tpohjustetaan’tain’titse’tain’tsopimustekstiä.’tain’tHienoa’tain’ton,’tain’tettä’tain’tjohdannossa’tain’ttunnustetaan,’tain’tettä’tain’tsopimusosapuolten’tain’tkannattaa’tain’tmobilisoida’tain’tmuita’tain’ttoimijoita’tain’tmukaan’tain’ttalkoisiin:’tain’tAgreeing’tain’tto’tain’tuphold’tain’tand’tain’tpromote’tain’tregional’tain’tand’tain’tinternational’tain’tcooperation’tain’tin’tain’torder’tain’tto’tain’tmobilize’tain’tstronger’tain’tand’tain’tmore’tain’tambitious’tain’tclimate’tain’taction’tain’tby’tain’tall’tain’tParties’tain’tand’tain’tnon-Party’tain’tstakeholders,’tain’tincluding’tain’tcivil’tain’tsociety,’tain’tthe’tain’tprivate’tain’tsector,’tain’tfinancial’tain’tinstitutions,’tain’tcities’tain’tand’tain’tother’tain’tsubnational’tain’t…’tain’tContinue’tain’treading’tain’t

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Puoluekokous’tain’t2015

Minut’tain’tvalittiin’tain’tOulussa’tain’tsateisesta’tain’tsäästä’tain’thuolimatta’tain’tseuraavaksi’tain’tkahdeksi’tain’tvuodeksi’tain’tpuoluevaltuuskuntaan.’tain’tKiitos’tain’tluottamuksesta!’tain’tLupaan’tain’tpitää’tain’tparempaa’tain’ttyötä’tain’tja’tain’tliikuntaa’tain’tesillä’tain’taktiivisesti’tain’tja’tain’ttehdä’tain’tomalta’tain’tosaltani’tain’tvihreistä’tain’tkoko’tain’tkansan’tain’tparasta’tain’tvaihtoehtoa.Alla’tain’ton’tain’tvielä’tain’tminun’tain’tosallitumiseni’tain’tpoliittiseen’tain’tkeskusteluun:’tain’tkatso’tain’tvideo’tain’t(kuvannut’tain’tKaihsu’tain’tTai,’tain’tkiitos!)’tain’ttai’tain’talla’tain’tteksti’tain’tRakkaat’tain’tvihreät’tain’tValtion’tain’tLiikunta’tain’tNeuvoston’tain’tvarajäsenen’tain’tkausi’tain’tpäättyy’tain’tpian,’tain’tjoten’tain’ton’tain’taika’tain’tvielä’tain’tyhdelle’tain’tliikuttavalle’tain’tpuheelle.’tain’tOKM’tain’tjärjesti’tain’tKansallisen’tain’tliikuntafoorumin’tain’tviime’tain’tsyksyllä,’tain’toliko’tain’tjoku’tain’tpaikalla?’tain’tTapahtumassa’tain’toli’tain’tmielenkiintoisia’tain’tesitelmiä:’tain’tEsimerkiksi’tain’tTutkimustulos’tain’tkymmeniltätuhansilta’tain’tjenkeiltä,’tain’tjoita’tain’tseurattiin’tain’t6’tain’tvuoden’tain’tajan:’tain’tLiikkumattomuus’tain’t…’tain’tContinue’tain’treading’tain’t

Posted in Uncategorized | Leave a comment

132’tain’tÄäntä’tain’t-’tain’tKiitos’tain’tjokaiselle’tain’täänestäjälle

Tulospalvelu’tain’tkertoo’tain’tmiten’tain’tpärjäsin’tain’teri’tain’täänestyspaikoissa:’tain’tYLE:n’tain’ttulospalvelun’tain’thenkilökohtaiset’tain’ttulokset’tain’tValintaan’tain’ttarvittaisiin’tain’t6’tain’tkertaa’tain’tenemmän’tain’tääniä.’tain’tSellaista’tain’täänimäärää’tain’ten’tain’tolisi’tain’tosannut’tain’todottaakaan.’tain’tEnsikertalaisena’tain’tolen’tain’tnyt’tain’tmaistanut’tain’tpelin’tain’thengen’tain’tja’tain’tse’tain’tkasvatti’tain’tnälkää.’tain’tTiedän’tain’tnyt’tain’tparemmin’tain’tmissä’tain’tja’tain’tmilloin’tain’tkannattaa’tain’tkampanjoida.’tain’tTulen’tain’tajamaan’tain’tliikunnan’tain’tja’tain’tLuoteis-Helsingin’tain’tasioita’tain’tVihreiden’tain’tsisällä’tain’ttästä’tain’teteenpäin’tain’tentistä’tain’tenemmän.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Vaalipamfletti’tain’t-’tain’tLiikunnasta’tain’tkannattaisi’tain’tyhteiskunnan’tain’tmaksaa!

Luin’tain’ttaas’tain’tkerran’tain’tkirjoituksen’tain’tnuoren’tain’thenkilön’tain’tsyrjäytymisestä’tain’tja’tain’tminua’tain’tmasentaa.’tain’tKoko’tain’ttarinassa’tain’tkertautuu’tain’tuseita’tain’tnegatiivisia’tain’tasioita:’tain’tei’tain’tole’tain’ttyötä,’tain’tmasennutaan,’tain’tjämähdetään’tain’tkotiin,’tain’tyksinäisyys’tain’tiskee,’tain’taika’tain’tkuluu’tain’tpaperisotaan’tain’tbyrokratian’tain’tkanssa’tain’tja’tain’ttoimeentulon’tain’theikkeneminen’tain’tbetonoi’tain’ttilanteen.’tain’tKyseessä’tain’ton’tain’tselkeästi’tain’tnegatiivinen’tain’tkierre.’tain’tMiten’tain’tse’tain’tkatkaistaan’tain’tja’tain’tmiten’tain’ttämä’tain’tvoitaisiin’tain’ttehdä’tain’thyvin’tain’taikaisessa’tain’tvaiheessa?’tain’tMinulla’tain’tvälähti’tain’thullu’tain’tidea’tain’tsamalla,’tain’tkun’tain’titse’tain’tvielä’tain’tpohdiskelin’tain’tliikkumattomuutta’tain’tsyrjäytymiskehityksen’tain’tkokonaisuuden’tain’treunailmiönä.’tain’tUsein’tain’tsyrjäytymisvaarassa’tain’ttai’tain’tjo’tain’tsyrjään’tain’tjääneellä’tain’thenkilöllä’tain’tei’tain’tvarmaankaan’tain’tole’tain’tvaraa’tain’teikä’tain’tkiinnostustakaan’tain’tliikuntaan.’tain’tMuut’tain’tongelmat’tain’tovat’tain’tpolttavampia.’tain’tIdeani’tain’ton’tain’tsellainen,’tain’tettä’tain’tliikunnan’tain’tharrastamisesta’tain’tpitäisikin’tain’tyhteiskunnan’tain’tmaksaa’tain’tharrastajalle.’tain’tKokonaistilanteen’tain’tkohentamisen’tain’teteen’tain’tolisikin’tain’tmielekkäämpi’tain’ttie’tain’tryhtyä’tain’tharrastamaan’tain’tliikuntaa’tain’tkuin’tain’tyrittää’tain’tkopioida’tain’tpapereita’tain’tja’tain’topetella’tain’tlakia’tain’ttai’tain’tsääntöjä’tain’ttuen’tain’tsaamiseksi.’tain’tLiikuntaa’tain’tpitäisi’tain’ttarjota’tain’tryhmissä’tain’tja’tain’tmieluiten’tain’tjoukkuelajeina’tain’tyksinäisyyden’tain’ttorjuntaan.’tain’tSyrjäytyvä’tain’tihminen’tain’tsaisi’tain’tvirikkeitä’tain’telämäänsä’tain’tja ’tain’tihmisiä’tain’tympärilleen’tain’tmyötätuntoa’tain’tjakamaan.’tain’tKotiin’tain’tei’tain’ttarvitsisi’tain’tjäädä’tain’tyksin’tain’tnyhjöttämään.’tain’tYhteiskuntaa’tain’ttämä’tain’tauttaisi’tain’tsyrjäytymisen’tain’tvaikutusten’tain’tehkäisyn’tain’tlisäksi’tain’tmyös’tain’tsiinä,’tain’tettä’tain’tyhteiskunta’tain’ttyöllistäisi’tain’tikävän’tain’tvalvonta-’tain’tja’tain’tbyrokratiatoimistotyön’tain’tsijaan’tain’tliikuntaohjaajia’tain’t-’tain’tpositiivista’tain’tja’tain’t”liikuttavaa”.’tain’tIdea’tain’ton’tain’ttietenkin’tain’traakile,’tain’tjolle’tain’tpitäisi’tain’tlaskea’tain’tkustannuksia’tain’tja’tain’thyötyjä,’tain’tmutta’tain’tuskon’tain’tvakaasti’tain’tsiihen,’tain’tettä’tain’tkun’tain’tterveydenhuoltokustannusvaikutus’tain’totetaan’tain’thuomioon,’tain’ttämä’tain’tsaattaa’tain’tkannattaa’tain’tjopa’tain’ttaloudellisesti.’tain’tJoka’tain’ttapauksessa’tain’tkierre’tain’tsaataisiin’tain’tkääntymään’tain’tpositiiviseen’tain’tsuuntaan!

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vihreää’tain’tvaalilehteä’tain’tei’tain’tole’tain’tkaikkialle’tain’tsaatu’tain’t-’tain’tlue’tain’tsiis’tain’tverkossa

Vihreä’tain’tvaalilehti’tain’ton’tain’thyvää’tain’tluettavaa’tain’tihan’tain’tilman’tain’tvaalejakin!

Posted in Yleinen | Leave a comment

Tehokkuus’tain’ton’tain’ttietojen’tain’tparempaa’tain’tkäsittelyä’tain’t-’tain’ttarvitaan’tain’ttietotoimen’tain’tlautakunta’tain’t

Emmin’tain’thetken’tain’tkäyttää’tain’ttehokkuutta’tain’tyhtenä’tain’tvaaliteemoistani,’tain’tkoska’tain’tse’tain’tmonien’tain’tsuussa’tain’tkuulostaa’tain’tkirosanalta.’tain’tMinusta’tain’tsana’tain’tkuulostaa’tain’tkuitenkin’tain’tenemmän’tain’tpelastukselta.’tain’tKun’tain’tvähemmällä’tain’thaluaa’tain’tsaada’tain’taikaan’tain’tenemmän,’tain’tvoisi’tain’tmuuten’tain’tlentää’tain’tkirves’tain’tkaivoon.’tain’tOnneksi’tain’ttehokkuus’tain’ton’tain’ttotta’tain’tja’tain’tväitän,’tain’tettä’tain’tjuuri’tain’tsen’tain’ttakia’tain’tSuomella’tain’tmenee’tain’tniin’tain’thyvin.’tain’tSuomalaisissa’tain’ton’tain’tsopiva’tain’tripaus’tain’tlaiskuutta,’tain’tjoten’tain’ttehokkuus’tain’ton’tain’tainoa’tain’toikea’tain’ttie’tain’tpäästä’tain’tloikoilemaan’tain’tkesämökille’tain’tja’tain’tnauttimaan.’tain’tTehokkuus’tain’ton’tain’tmyös’tain’tvastaus’tain’tsilloin,’tain’tkun’tain’ttalous’tain’tkiristyy.’tain’tOlen’tain’titse’tain’tollut’tain’ttehostamassa’tain’tIlmatieteen’tain’tlaitoksen’tain’tsääpalvelutoimintaa’tain’tja’tain’ttehostamisella’tain’tvoi’tain’tsaavuttaa’tain’thurjan’tain’tpaljon.’tain’tJa’tain’tmikä’tain’tparasta,’tain’tse’tain’tyleensä’tain’tkoskettaa’tain’tniitä’tain’ttyötehtäviä,’tain’tjotka’tain’tovat’tain’ttyöntekijöille’tain’tvähiten’tain’tmieluisia’tain’trutiinitehtäviä.’tain’tTyönteko’tain’tsaa’tain’tkeskittyä’tain’tolennaisempaan,’tain’tkun’tain’tautomaattinen’tain’ttietojärjestelmä’tain’thuolehtii’tain’trutiineista.’tain’tHelsingin’tain’tkaupungilla’tain’ton’tain’tsääpalveluita’tain’tvielä’tain’tpaljon’tain’tlaajemmin’tain’tmahdollisuuksia’tain’thyödyntää’tain’ttietojärjestelmiä’tain’ttehostamiseen.’tain’tItse’tain’tolen’tain’toppinut’tain’ttunnistamaan’tain’tprosesseja’tain’tja’tain’tnäkemään’tain’tniissä’tain’tvaiheita,’tain’tjoita’tain’thoitamaan’tain’ton’tain’tmielekkäämpää’tain’tkäyttää’tain’ttietojärjestelmiä’tain’tkuin’tain’tkonttori-ihmisten’tain’taikaa’tain’tja’tain’thermoja.’tain’tHaluan’tain’tedistää’tain’tsamanlaista’tain’ttoimintaa’tain’tkaupungin’tain’torganisaatiossa.’tain’tKonkreettisesti’tain’tasian’tain’tvoi’tain’thahmottaa’tain’thelpommin.’tain’tEsimerkiksi’tain’tlomakkeet’tain’terilaisissa’tain’tasiointitilanteissa’tain’tpitäisi’tain’tsaada’tain’tesitarkastettua’tain’tautomaattisesti.’tain’tEpätäydellisten’tain’thakemusten’tain’tpuljaaminen’tain’tvie’tain’taikaa’tain’tpois’tain’tvarsinaisten’tain’tpäätösten’tain’tteosta,’tain’tjoita’tain’thakemusten’tain’tavulla’tain’thaetaan.’tain’tTämä’tain’tvaatii’tain’tsiis’tain’tälykkäitä’tain’tlomakepalveluita.’tain’tTyhjältä’tain’tpöydältä’tain’tei’tain’ttarvitse’tain’tlähteä,’tain’tkoska’tain’te-lomake-sivustoja’tain’ton’tain’tjo’tain’tolemassa.’tain’tNiitä’tain’tei’tain’tvielä’tain’ttarpeeksi’tain’tkattavasti’tain’tkäytetä’tain’tja’tain’tniiden’tain’tlöytäminen’tain’tja’tain’tkäyttäminen’tain’ton’tain’tvielä’tain’tkankeaa,’tain’tkoska’tain’tniistä’tain’tpuuttuu’tain’täly.’tain’tHaluan’tain’tsiksi’tain’tajaa’tain’tHelsinkiin’tain’tkehitysprosessin,’tain’tjossa’tain’tasiointia’tain’tkehitetään’tain’tpalvelun’tain’tja’tain’tasiakkaan’tain’tpuolella’tain’tyhdessä.’tain’tKäyttäjät’tain’tvoisivat’tain’tkehittää’tain’tkäyttöliittymiä’tain’tpalveluihin’tain’tja’tain’tkaupungin’tain’torganisaatio’tain’tvoisi’tain’tlähteä’tain’thyödyntämään’tain’tverkkopalveluita’tain’ttehokkaammin.’tain’tEnsimmäinen’tain’ttavoite’tain’tsaada’tain’tkäyttäjät’tain’tmukaan,’tain’tpuoltaa’tain’tvoimaakkaasti’tain’tavoimen’tain’tlähdekoodin’tain’tjärjestelmien’tain’tkäyttöä.’tain’tNiillä’tain’tkehitystä’tain’tpääsee’tain’ttekemään’tain’tihan’tain’tkonkreettisesti’tain’tkäyttäjänkin’tain’tpuolella.’tain’tLisäksi’tain’tkäyttäjien’tain’tosaajat’tain’teivät’tain’tsuhtaudu’tain’toman’tain’tpanoksen’tain’tluovuttamiseen’tain’tvarauksella,’tain’tkoska’tain’ttyö’tain’tmenee’tain’tyhteisölle,’tain’teikä’tain’tjollekin’tain’ttuntemattomalle’tain’thyödynsaajalle.’tain’tTämä’tain’tpätee’tain’tkoodien’tain’tlisäksi’tain’tsivustojen’tain’tkäännöksiin.’tain’tHelsingissä’tain’ton’tain’tnykyään’tain’tpainetta’tain’tlaajentaa’tain’tpalvelukieliä’tain’tsuomen,’tain’truotsin’tain’tja’tain’tenglannin’tain’tulkopuolelle.’tain’tTähän’tain’ttulisi’tain’tavoimissa’tain’tjärjestelmissä’tain’toiva’tain’tmahdollisuus’tain’taktivoimalla’tain’teri’tain’tkieliryhmien’tain’tedustajia’tain’tauttamaan’tain’tvapaaehtoisesti’tain’tkäännöksissä.’tain’tSamalla’tain’tkaupungista’tain’ttulee’tain’tlähestyttävämpi’tain’tja’tain’tennen’tain’tkaikkea’tain’tkieliryhmän’tain’tomakseen’tain’tkokema.’tain’tHelsingin’tain’tkaupunki’tain’tvoi’tain’tsiis’tain’thyödyntää’tain’ttehostamisen’tain’tlaajempaan’tain’ttuotokseen’tain’tja’tain’tsitoutuneempiin’tain’tkaupunkilaisiin.’tain’tHelsinki’tain’ttarvitsee’tain’ttähän’tain’tkuitenkin’tain’tuuden’tain’trakenteen,’tain’tkoska’tain’tnykyisin’tain’tasiaa’tain’tei’tain’tkokonaisvaltaisesti’tain’tohjata,’tain’tei’tain’tainakaan’tain’tpoliitisesti:’tain’tHELSINGIN’tain’tVALTUUSTOLLE’tain’tTIETOTOIMEN’tain’tLAUTAKUNTA!’tain’tLautakunta’tain’tlähtee’tain’ttoimimaan’tain’tpienellä’tain’tbudjetilla,’tain’tkoska’tain’tsen’tain’ttoiminta’tain’tkeskittyy’tain’tsisäiseen’tain’tohjausviestintään’tain’tja’tain’tulkoisten’tain’tweb-palveluiden’tain’tkehittämiseen,’tain’tjoita’tain’tkaupungilla’tain’tjo’tain’ton.’tain’tAvoimen’tain’tkoodin’tain’tjärjestelmistä’tain’tei’tain’tsynny’tain’tmerkittäviä’tain’tkustannuksia,’tain’tjoten’tain’trahasta’tain’ttämä’tain’ttehokkuus’tain’tei’tain’tjää’tain’tkiinni.

Posted in Yleinen | Leave a comment

Taittoa’tain’tja’tain’tvaalikoneita

Eilen’tain’tiltapäivällä’tain’ttuli’tain’ttietoon’tain’tehdokkaiden’tain’tvaalinumerot:’tain’tsain’tain’tnumeron’tain’t1017!’tain’tLäheltä’tain’tliippasi,’tain’tkun’tain’tolin’tain’ttaittoa’tain’tvalmistellessa’tain’tkäyttänyt’tain’tnumeroa’tain’t1018’tain’t(jalkapallokentillä’tain’tolen’tain’tnro’tain’t18’tain’t-’tain’tsyntymäpäiväni).’tain’tSaimme’tain’ttietää,’tain’tettä’tain’tjälkipäässä’tain’taakkosia’tain’tvihreillä’tain’ton’tain’tyli’tain’t1000’tain’tsuuruisia’tain’tnumeroita.’tain’tLeo’tain’tStranius’tain’tvei’tain’tkuitenkin’tain’thaaveilemani’tain’tnumeron’tain’t:-P’tain’tEipä’tain’thätiä’tain’tmitiä,’tain’tminut’tain’tsaa’tain’tvalittua’tain’tnumerolla’tain’t1017!’tain’tTaitoin’tain’tjuuri’tain’tbussien’tain’tikkunabannerit,’tain’tjoista’tain’tulkopuolella’tain’tseuraavanlainen’tain’ttuote:’tain’tja’tain’tsisäpuolelle’tain’tnäkyvä:’tain’t.’tain’tNyt’tain’tsitten’tain’tvielä’tain’tvaalikoneita’tain’ttäyttämään!’tain’tVastauksiani:’tain’tHS’tain’tvaalikone’tain’tYLE:n’tain’tvaalikone’tain’tTerveydenhuollon’tain’tvaalikone

Posted in Yleinen | Leave a comment

Hyvinvointia’tain’tliikkeellä

Hyvinvointiin’tain’tliittyvät’tain’ttoisaalta’tain’ttaloudelliset’tain’tresurssit,’tain’tjoilla’tain’tvoimme’tain’ttoteuttaa’tain’ttarpeitamme,’tain’ttoisaalta’tain’tmielekäs’tain’ttekeminen,’tain’tjossa’tain’tvoimme’tain’ttoteuttaa’tain’titseämme’tain’tja’tain’tlopulta’tain’tmyös’tain’tfyysinen’tain’tolotila’tain’teli’tain’tterveys.’tain’tTarkastellaan’tain’tensin’tain’ttaloutta’tain’tja’tain’ttekemistä.’tain’tSuomessa’tain’tasiat’tain’tovat’tain’tpääsääntöisesti’tain’tniin’tain’thyvin,’tain’tettä’tain’ttekemisen’tain’tmielekkyys’tain’ton’tain’tmerkittävämpi’tain’ttekijä’tain’tkuin’tain’ttaloudelliset’tain’tmahdollisuudet.’tain’tYhteiskunnalle’tain’tparas’tain’ttilanne’tain’ton,’tain’tkun’tain’ttuo’tain’tmielekäs’tain’ttekeminen’tain’ttuottaa’tain’tsamalla’tain’tyksilölle’tain’ttaloudelliset’tain’tresurssit.’tain’tTähän’tain’ton’tain’thyvä’tain’tpyrkiä,’tain’tmutta’tain’ton’tain’tvaikea’tain’tnähdä,’tain’tettä’tain’tkaikkien’tain’tosalta’tain’ttyö’tain’ttyydyttäisi’tain’taina’tain’tmyös’tain’titsensä’tain’ttoteuttamisen’tain’ttarpeen. Suomessa’tain’ttarvitaan’tain’tsiksi’tain’tmonipuolisia’tain’tmahdollisuuksia’tain’ttyön’tain’tlisäksi’tain’tharrastaa’tain’tmielekästä’tain’ttekemistä.’tain’tOlkoon’tain’tse’tain’tesimerkiksi’tain’tliikuntaa,’tain’terilaisia’tain’ttaide-’tain’ttai’tain’tvaikkapa’tain’tkoiraharrastuksia,’tain’tlennokin’tain’trakentelua’tain’ttai’tain’tpurjehdusta.’tain’tSuurelle’tain’tosalle’tain’tihmisiä’tain’tomat’tain’tmielenkiintoiset’tain’tharrastukset’tain’tluovat’tain’tpohjan’tain’tmielekkään’tain’ttekemisen’tain’ttoteutumiselle.’tain’tAsumista’tain’tpitäisi’tain’tmyös’tain’tkehittää’tain’tsiihen’tain’tsuuntaan,’tain’tettä’tain’tkotonakin’tain’tolisi’tain’ttilaa’tain’tharrastusmahdollisuuksiin.’tain’tKansalaisten’tain’thyvinvointi’tain’tei’tain’tminun’tain’tsilmissäni’tain’ttoteudu’tain’tlaajasti’tain’tterveyden’tain’tosalta.’tain’tSuomessa’tain’ttapahtuu’tain’tliikaa’tain’tsellaisia’tain’tilmiöitä,’tain’tesim.’tain’tväkivallan’tain’ttekoja,’tain’tjoita’tain’tvoi’tain’tselittää’tain’tvain’tain’tpahalla’tain’tololla’tain’tja’tain’tyhteiskunnasta’tain’tsyrjäytymisellä.’tain’tPaha’tain’tolo’tain’tkumpuaa’tain’tusein’tain’tmielenterveysongelmista,’tain’tja’tain’tetenkin’tain’tnuorille’tain’tsuunnattuihin’tain’tmielenterveyspalveluihin’tain’ttulee’tain’tsatsata’tain’tenemmän. ’tain’tParempi’tain’tterveys’tain’tja’tain’tyleiskunto’tain’tluovat’tain’tparempaa’tain’thyvinvointia.’tain’tVanhusten’tain’tkohdalta’tain’tasian’tain’tymmärtää’tain’tjokainen,’tain’tmutta’tain’tesimerkiksi’tain’ttyössäkäyvien’tain’tkohdalla’tain’tsama’tain’tperiaate’tain’tjää’tain’tvähemmälle’tain’thuomiolle.’tain’tSiellä’tain’terityisesti’tain’ttikittää’tain’thyvinvointia’tain’tuhkaava’tain’t”ikäpommi”’tain’t-’tain’tLIIKKUMATTOMUUS.’tain’tUseat’tain’tterveystutkimukset’tain’tovat’tain’tSuomessakin’tain’tpaljastaneet,’tain’tettä’tain’tnyky-yhteiskunta’tain’tei’tain’tenää’tain’tkaipaa’tain’tlihaksiamme’tain’ttarpeeksi.’tain’tTyö’tain’ton’tain’tuseimmiten’tain’tistumista,’tain’tja’tain’tpaikasta’tain’ttoiseen’tain’tsiirrytään’tain’tomalla’tain’tautolla’tain’ttai’tain’tjulkisilla’tain’tjoukkoliikennevälineillä,’tain’tmikä’tain’tei’tain’trasita’tain’tlihaksia’tain’tmatkanteossa.’tain’tKroppa’tain’tpääsee’tain’tnykyään’tain’tniin’tain’tvähällä,’tain’tettä’tain’tyhä’tain’tterveellisemmäksi’tain’tmuuttuva’tain’truokavaliommekaan’tain’tei’tain’tpysäytä’tain’tlihomistamme.’tain’tTutkimuksissa’tain’ton’tain’ttodettu,’tain’tettä’tain’tnykyisin’tain’tpaljon’tain’turheilua’tain’tharrastavilla’tain’tnuorillakin’tain’ton’tain’taikaisempaa’tain’theikompi’tain’tyleiskunto.’tain’tEnnen’tain’turheilukentällekin’tain’tkuljettiin’tain’tomin’tain’tjaloin’tain’turheilemaan,’tain’tnyt’tain’tharrastuksiin’tain’tmennään’tain’tautolla’tain’ttai’tain’tmuuten’tain’trasittumatta.’tain’tArkemme’tain’tkaipaa’tain’tsiis’tain’tenemmän’tain’tliikuntaa!’tain’tMiten’tain’tliikkumista’tain’tvoidaan’tain’tlisätä?’tain’tTehokkainta’tain’ton’tain’tmuuttaa’tain’tmatkantekoa’tain’ttaas’tain’tliikunnallisemmaksi. ’tain’tTällainen’tain’tkehitys’tain’ton’tain’tjo’tain’tjoidenkin’tain’tosalta’tain’tkäynnissä,’tain’tkun’tain’tpyöräilyn’tain’tsuosio’tain’ttyömatkoissa’tain’tkasvaa.’tain’tKävelymatkoja’tain’tvoisi’tain’tlisätä’tain’tmyös.’tain’tNäitä’tain’tmolempia’tain’tsuuntauksia’tain’tpitää’tain’ttukea’tain’thuolehtimalla’tain’tkevyen’tain’tliikenteen’tain’tväylistä’tain’tenemmän’tain’tja’tain’terityisesti’tain’ttalvella.’tain’tAsiaa’tain’tvoisi’tain’tauttaa’tain’tmyös’tain’tbussien’tain’tharvemmilla’tain’tpysäkinväleillä.’tain’tTämähän’tain’tpalvelisi’tain’tautoliikenteenkin’tain’tsujumista’tain’tparemmin.’tain’tLiikunnallisia’tain’tharrastuksia’tain’ton’tain’ttietenkin’tain’tmyös’tain’thyvä’tain’ttukea’tain’tenemmän.’tain’tMinä’tain’ttoivoisin,’tain’tettä’tain’ttyöelämä’tain’tottaisi’tain’tyhä’tain’tuseammin’tain’ttyöntekijöiden’tain’tpäivittäisen’tain’tliikunnan’tain’tohjelmaansa.’tain’tEsimerkiksi’tain’tpuoli’tain’ttuntia’tain’tultimatea’tain’tvirkistää’tain’tniin’tain’ttyöporukan’tain’tfysiikan’tain’tkuin’tain’tmielenkin.’tain’tYhteisöfiilis’tain’tvoisi’tain’tmyös’tain’tsamalla’tain’tparantua.’tain’tTähän’tain’tkaivattaisiin’tain’tlähinnä’tain’t10’tain’ttyhjää’tain’tautopaikkaa’tain’tpihalta’tain’tja’tain’ttahtoa’tain’tkatkaista’tain’ttyöaika’tain’thetkeksi.’tain’tKaikista’tain’tolennaisinta’tain’ton’tain’tsaada’tain’tihmiset’tain’tkotisohvilta’tain’tmyös’tain’tliikkeelle’tain’tja’tain’tliikkumaan.’tain’t-’tain’tLIIKUTAAN’tain’tHYVINVOINNIN’tain’tPUOLESTA!

Posted in Yleinen | Tagged , | Leave a comment

Ravintoloiden’tain’talkoholivero’tain’tpuoleen!

A-Studion’tain’tKännikeskustelu’tain’teilen’tain’tillalla’tain’t15.5.’tain’tkirvoitti’tain’toman’tain’tratkaisuni:’tain’tjuopottelu’tain’tpitää’tain’tsaada’tain’tsiirtymään’tain’travintoloihin,’tain’tkoska’tain’tsiellä’tain’ton’tain’tsentään’tain’tjotain’tain’ttoivoa’tain’tvaikuttaa’tain’tsuomalaisten’tain’talkoholikulttuuriin.’tain’tOhjelmassa’tain’tesitettiin’tain’ttarpeeksi’tain’ttietoa’tain’tvakuuttamaan’tain’tminut,’tain’tettä’tain’tasialle’tain’ton’tain’thyvä’tain’tyrittää’tain’tlöytää’tain’tratkaisuja,’tain’tmutta’tain’tohjelman’tain’tpuhujilta’tain’ten’tain’tratkaisuja’tain’tehtinyt’tain’tkuulla.’tain’tJouduin’tain’tnimittäin’tain’tkeskeyttämään’tain’tohjelman’tain’tseuraamisen’tain’t(Saksan’tain’tBundesligan’tain’tpudotuspeli’tain’tDüsseldorf-Hertha’tain’tBSC’tain’tBerlin’tain’toli’tain’tasiaohjelmaa’tain’tmielenkiintoisempi’tain’ttällä’tain’tkertaa),’tain’tehkä’tain’tratkaisuehdotuksiakin’tain’ttuli’tain’tmyöhemmin.’tain’tItse’tain’tnäen,’tain’tettä’tain’tvaikka’tain’travintoloisssa’tain’tkulutetaan’tain’tvain’tain’talle’tain’t10’tain’t%’tain’talkoholijuomista,’tain’tniin’tain’tsiellä’tain’tkuitenkin’tain’ton’tain’tedellytykset’tain’tohjata’tain’tjuomiskulttuuria. ’tain’tJuominen’tain’tpitäisi’tain’tsiis’tain’tsaada’tain’tsiirtymään’tain’tenemmän’tain’travintoloihin.’tain’tSiellä’tain’tvoi’tain’tohjata’tain’tihmiset’tain’tmaltillisemman’tain’ttahdin’tain’tja’tain’taikaisemman’tain’tjuomisen’tain’tlopettamisen’tain’ttielle.’tain’tItse’tain’tnautin’tain’tolutta,’tain’tviiniä’tain’t(varsinkin’tain’tkuohuvaa)’tain’tja’tain’tjoskus’tain’tviskiäkin’tain’t-’tain’ten’tain’tkuitenkaan’tain’tikinä’tain’tenää’tain’tpäästä’tain’titseäni’tain’tKÄNNIIN.’tain’tSiinä’tain’ttilassa’tain’tkun’tain’tei’tain’telämästä’tain’tvoi’tain’tmillään’tain’tnauttia!’tain’tUskon’tain’tlisäksi,’tain’tettä’tain’travintoloiden’tain’tjärjestyshäiriöt’tain’tovat’tain’tlievempiä’tain’tkuin’tain’tihmisten’tain’tkodeissa’tain’tkoetut.’tain’tNiistä’tain’tei’tain’tyhteiskunta’tain’tkuule’tain’tkuin’tain’tvain’tain’tsilloin,’tain’tkun’tain’tpuukko’tain’ton’tain’tlöytänyt’tain’tjonkun’tain’tvatsalaukun’tain’ttai’tain’tmuuta’tain’ttraagista’tain’tvastaavaa.’tain’tUseita’tain’thyötyjä’tain’ttästä’tain’tvoisi’tain’tsyntyä:’tain’tensinnäkin’tain’tjuomiskulttuuri’tain’tvoisi’tain’tsivistyä,’tain’ttoiseksi’tain’travintola-ala’tain’tkasvaisi’tain’tja’tain’ttuottaisi’tain’ttalouskasvua’tain’tja’tain’tehkä’tain’tvielä’tain’tväkivaltatilastotkin’tain’tSuomen’tain’tosalta’tain’tlieventyisivät.’tain’tKokeillaan!’tain’t 

Posted in Yleinen | Leave a comment