Tehokkuus’tain’ton’tain’ttietojen’tain’tparempaa’tain’tkäsittelyä’tain’t-’tain’ttarvitaan’tain’ttietotoimen’tain’tlautakunta’tain’t

Emmin’tain’thetken’tain’tkäyttää’tain’ttehokkuutta’tain’tyhtenä’tain’tvaaliteemoistani,’tain’tkoska’tain’tse’tain’tmonien’tain’tsuussa’tain’tkuulostaa’tain’tkirosanalta.’tain’tMinusta’tain’tsana’tain’tkuulostaa’tain’tkuitenkin’tain’tenemmän’tain’tpelastukselta.’tain’tKun’tain’tvähemmällä’tain’thaluaa’tain’tsaada’tain’taikaan’tain’tenemmän,’tain’tvoisi’tain’tmuuten’tain’tlentää’tain’tkirves’tain’tkaivoon.’tain’tOnneksi’tain’ttehokkuus’tain’ton’tain’ttotta’tain’tja’tain’tväitän,’tain’tettä’tain’tjuuri’tain’tsen’tain’ttakia’tain’tSuomella’tain’tmenee’tain’tniin’tain’thyvin.’tain’tSuomalaisissa’tain’ton’tain’tsopiva’tain’tripaus’tain’tlaiskuutta,’tain’tjoten’tain’ttehokkuus’tain’ton’tain’tainoa’tain’toikea’tain’ttie’tain’tpäästä’tain’tloikoilemaan’tain’tkesämökille’tain’tja’tain’tnauttimaan.

Tehokkuus’tain’ton’tain’tmyös’tain’tvastaus’tain’tsilloin,’tain’tkun’tain’ttalous’tain’tkiristyy.’tain’tOlen’tain’titse’tain’tollut’tain’ttehostamassa’tain’tIlmatieteen’tain’tlaitoksen’tain’tsääpalvelutoimintaa’tain’tja’tain’ttehostamisella’tain’tvoi’tain’tsaavuttaa’tain’thurjan’tain’tpaljon.’tain’tJa’tain’tmikä’tain’tparasta,’tain’tse’tain’tyleensä’tain’tkoskettaa’tain’tniitä’tain’ttyötehtäviä,’tain’tjotka’tain’tovat’tain’ttyöntekijöille’tain’tvähiten’tain’tmieluisia’tain’trutiinitehtäviä.’tain’tTyönteko’tain’tsaa’tain’tkeskittyä’tain’tolennaisempaan,’tain’tkun’tain’tautomaattinen’tain’ttietojärjestelmä’tain’thuolehtii’tain’trutiineista.

Helsingin’tain’tkaupungilla’tain’ton’tain’tsääpalveluita’tain’tvielä’tain’tpaljon’tain’tlaajemmin’tain’tmahdollisuuksia’tain’thyödyntää’tain’ttietojärjestelmiä’tain’ttehostamiseen.’tain’tItse’tain’tolen’tain’toppinut’tain’ttunnistamaan’tain’tprosesseja’tain’tja’tain’tnäkemään’tain’tniissä’tain’tvaiheita,’tain’tjoita’tain’thoitamaan’tain’ton’tain’tmielekkäämpää’tain’tkäyttää’tain’ttietojärjestelmiä’tain’tkuin’tain’tkonttori-ihmisten’tain’taikaa’tain’tja’tain’thermoja.’tain’tHaluan’tain’tedistää’tain’tsamanlaista’tain’ttoimintaa’tain’tkaupungin’tain’torganisaatiossa.

Konkreettisesti’tain’tasian’tain’tvoi’tain’thahmottaa’tain’thelpommin.’tain’tEsimerkiksi’tain’tlomakkeet’tain’terilaisissa’tain’tasiointitilanteissa’tain’tpitäisi’tain’tsaada’tain’tesitarkastettua’tain’tautomaattisesti.’tain’tEpätäydellisten’tain’thakemusten’tain’tpuljaaminen’tain’tvie’tain’taikaa’tain’tpois’tain’tvarsinaisten’tain’tpäätösten’tain’tteosta,’tain’tjoita’tain’thakemusten’tain’tavulla’tain’thaetaan.’tain’tTämä’tain’tvaatii’tain’tsiis’tain’tälykkäitä’tain’tlomakepalveluita.

Tyhjältä’tain’tpöydältä’tain’tei’tain’ttarvitse’tain’tlähteä,’tain’tkoska’tain’te-lomake-sivustoja’tain’ton’tain’tjo’tain’tolemassa.’tain’tNiitä’tain’tei’tain’tvielä’tain’ttarpeeksi’tain’tkattavasti’tain’tkäytetä’tain’tja’tain’tniiden’tain’tlöytäminen’tain’tja’tain’tkäyttäminen’tain’ton’tain’tvielä’tain’tkankeaa,’tain’tkoska’tain’tniistä’tain’tpuuttuu’tain’täly.’tain’tHaluan’tain’tsiksi’tain’tajaa’tain’tHelsinkiin’tain’tkehitysprosessin,’tain’tjossa’tain’tasiointia’tain’tkehitetään’tain’tpalvelun’tain’tja’tain’tasiakkaan’tain’tpuolella’tain’tyhdessä.’tain’tKäyttäjät’tain’tvoisivat’tain’tkehittää’tain’tkäyttöliittymiä’tain’tpalveluihin’tain’tja’tain’tkaupungin’tain’torganisaatio’tain’tvoisi’tain’tlähteä’tain’thyödyntämään’tain’tverkkopalveluita’tain’ttehokkaammin.

Ensimmäinen’tain’ttavoite’tain’tsaada’tain’tkäyttäjät’tain’tmukaan,’tain’tpuoltaa’tain’tvoimaakkaasti’tain’tavoimen’tain’tlähdekoodin’tain’tjärjestelmien’tain’tkäyttöä.’tain’tNiillä’tain’tkehitystä’tain’tpääsee’tain’ttekemään’tain’tihan’tain’tkonkreettisesti’tain’tkäyttäjänkin’tain’tpuolella.’tain’tLisäksi’tain’tkäyttäjien’tain’tosaajat’tain’teivät’tain’tsuhtaudu’tain’toman’tain’tpanoksen’tain’tluovuttamiseen’tain’tvarauksella,’tain’tkoska’tain’ttyö’tain’tmenee’tain’tyhteisölle,’tain’teikä’tain’tjollekin’tain’ttuntemattomalle’tain’thyödynsaajalle.’tain’tTämä’tain’tpätee’tain’tkoodien’tain’tlisäksi’tain’tsivustojen’tain’tkäännöksiin.’tain’tHelsingissä’tain’ton’tain’tnykyään’tain’tpainetta’tain’tlaajentaa’tain’tpalvelukieliä’tain’tsuomen,’tain’truotsin’tain’tja’tain’tenglannin’tain’tulkopuolelle.’tain’tTähän’tain’ttulisi’tain’tavoimissa’tain’tjärjestelmissä’tain’toiva’tain’tmahdollisuus’tain’taktivoimalla’tain’teri’tain’tkieliryhmien’tain’tedustajia’tain’tauttamaan’tain’tvapaaehtoisesti’tain’tkäännöksissä.’tain’tSamalla’tain’tkaupungista’tain’ttulee’tain’tlähestyttävämpi’tain’tja’tain’tennen’tain’tkaikkea’tain’tkieliryhmän’tain’tomakseen’tain’tkokema.

Helsingin’tain’tkaupunki’tain’tvoi’tain’tsiis’tain’thyödyntää’tain’ttehostamisen’tain’tlaajempaan’tain’ttuotokseen’tain’tja’tain’tsitoutuneempiin’tain’tkaupunkilaisiin.’tain’tHelsinki’tain’ttarvitsee’tain’ttähän’tain’tkuitenkin’tain’tuuden’tain’trakenteen,’tain’tkoska’tain’tnykyisin’tain’tasiaa’tain’tei’tain’tkokonaisvaltaisesti’tain’tohjata,’tain’tei’tain’tainakaan’tain’tpoliitisesti:’tain’tHELSINGIN’tain’tVALTUUSTOLLE’tain’tTIETOTOIMEN’tain’tLAUTAKUNTA!

Lautakunta’tain’tlähtee’tain’ttoimimaan’tain’tpienellä’tain’tbudjetilla,’tain’tkoska’tain’tsen’tain’ttoiminta’tain’tkeskittyy’tain’tsisäiseen’tain’tohjausviestintään’tain’tja’tain’tulkoisten’tain’tweb-palveluiden’tain’tkehittämiseen,’tain’tjoita’tain’tkaupungilla’tain’tjo’tain’ton.’tain’tAvoimen’tain’tkoodin’tain’tjärjestelmistä’tain’tei’tain’tsynny’tain’tmerkittäviä’tain’tkustannuksia,’tain’tjoten’tain’trahasta’tain’ttämä’tain’ttehokkuus’tain’tei’tain’tjää’tain’tkiinni.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.

Add a Facebook Comment

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *