Monthly Archives: joulukuu 2015

Seuranta’tain’tPariisin’tain’tilmastosopimuksessa’tain’t-’tain’tavoimuus’tain’tkorvaa’tain’ttiedon?

Viikonloppuna’tain’todotetusti’tain’tsyntyi’tain’tuusi’tain’tilmastosopimus.’tain’tMielenkiintoisinta’tain’ton’tain’ttarkastella’tain’tmitä’tain’tsopimus’tain’ton’tain’toikein’tain’tsyönyt.’tain’tHienoa’tain’ton’tain’tsen’tain’tkunnianhimoinen’tain’tteksti’tain’tpyrkiä’tain’trajoittamaan’tain’tilmastonmuutos’tain’tjopa’tain’tvain’tain’t1,5’tain’tasteeseen,’tain’tvaikka’tain’tmaiden’tain’tpäästölupaukset’tain’tnyt’tain’tviittaavat’tain’t2,7-3’tain’tasteen’tain’tmuutokseen.’tain’tMinua’tain’tsekä’tain’ttyön,’tain’tettä’tain’thenkilökohtaisen’tain’tkiinnostuksen’tain’tvuoksi’tain’tkiinnostaa,’tain’tmiten’tain’tmaiden’tain’tvapaaehtoisten’tain’ttoimien’tain’tvaikutusta’tain’taiotaan’tain’tseurata.’tain’tUskon’tain’tnimittäin’tain’tvahvasti’tain’tsiihen,’tain’tettä’tain’tsitä’tain’tsaa’tain’tmitä’tain’tmittaa.’tain’tEli’tain’tkun’tain’tjokainen’tain’tvoisi’tain’tnähdä’tain’toman’tain’tvaikutuksensa’tain’tilmastonmuutokseen’tain’ttulisi’tain’ttavallisten’tain’tihmisten,’tain’tkaupunkien’tain’tpäättäjien’tain’tja’tain’tvaltioiden’tain’tjohtajien’tain’tpäätöksistä’tain’tselvästi’tain’tmäärätietoisempia’tain’tja’tain’tparempia.’tain’tNyt’tain’ttieto’tain’tpäätösten’tain’tvaikutuksista’tain’ttulee’tain’tliian’tain’tmyöhään’tain’tja’tain’tliian’tain’tisossa’tain’tnipussa,’tain’tettei’tain’tesimerkiksi’tain’tyksittäisen’tain’tkaupungin’tain’ttai’tain’tkansalaisten’tain’tpäätösten’tain’tvaikutus’tain’tnäy.’tain’tEli’tain’tolisiko’tain’tnyt’tain’tseuranta’tain’tsovittu’tain’tniin,’tain’tettä’tain’tesimerkiksi’tain’tHelsingin’tain’tpäästöjä’tain’tvoisi’tain’tmaailmalla’tain’tseurata’tain’tvaikka’tain’tkuukauden’tain’tjälkeen’tain’tja’tain’tnähdä’tain’tesimerkiksi’tain’tpellettien’tain’tlisäämisen’tain’tvaikutus’tain’tSompasaaren’tain’tvoimalan’tain’tpolttoainesekoituksessa?’tain’tCOP21’tain’tsopimus’tain’ton’tain’t31’tain’tsivua’tain’tpitkä’tain’tdokumentti.’tain’tSiinä’tain’tmainitaan’tain’tobservation’tain’tsana’tain’ttasan’tain’tyhden’tain’tkerran,’tain’tverification’tain’teli’tain’ttodennus’tain’tsana’tain’tvain’tain’t3’tain’tkertaa’tain’tmutta’tain’tmeasure*’tain’tsanaa’tain’tkäytetään’tain’tsentään’tain’t14’tain’tkertaa’tain’t(kuitenkin’tain’tvain’tain’t2’tain’tnäistä’tain’tliittyy’tain’tpäästöjen’tain’tseurantaan).’tain’tNo’tain’tkatsotaan’tain’ttarkemmin,’tain’tjosko’tain’tsilti’tain’tseurannasta’tain’tjotain’tain’tlöytyisi.’tain’tAloitetaan’tain’tjohdannosta,’tain’tjolla’tain’tpohjustetaan’tain’titse’tain’tsopimustekstiä.’tain’tHienoa’tain’ton,’tain’tettä’tain’tjohdannossa’tain’ttunnustetaan,’tain’tettä’tain’tsopimusosapuolten’tain’tkannattaa’tain’tmobilisoida’tain’tmuita’tain’ttoimijoita’tain’tmukaan’tain’ttalkoisiin:’tain’tAgreeing’tain’tto’tain’tuphold’tain’tand’tain’tpromote’tain’tregional’tain’tand’tain’tinternational’tain’tcooperation’tain’tin’tain’torder’tain’tto’tain’tmobilize’tain’tstronger’tain’tand’tain’tmore’tain’tambitious’tain’tclimate’tain’taction’tain’tby’tain’tall’tain’tParties’tain’tand’tain’tnon-Party’tain’tstakeholders,’tain’tincluding’tain’tcivil’tain’tsociety,’tain’tthe’tain’tprivate’tain’tsector,’tain’tfinancial’tain’tinstitutions,’tain’tcities’tain’tand’tain’tother’tain’tsubnational’tain’t…’tain’tContinue’tain’treading’tain’t

Posted in Uncategorized | Leave a comment