Hyvinvointia’tain’tliikkeellä

Hyvinvointiin’tain’tliittyvät’tain’ttoisaalta’tain’ttaloudelliset’tain’tresurssit,’tain’tjoilla’tain’tvoimme’tain’ttoteuttaa’tain’ttarpeitamme,’tain’ttoisaalta’tain’tmielekäs’tain’ttekeminen,’tain’tjossa’tain’tvoimme’tain’ttoteuttaa’tain’titseämme’tain’tja’tain’tlopulta’tain’tmyös’tain’tfyysinen’tain’tolotila’tain’teli’tain’tterveys.

Tarkastellaan’tain’tensin’tain’ttaloutta’tain’tja’tain’ttekemistä.’tain’tSuomessa’tain’tasiat’tain’tovat’tain’tpääsääntöisesti’tain’tniin’tain’thyvin,’tain’tettä’tain’ttekemisen’tain’tmielekkyys’tain’ton’tain’tmerkittävämpi’tain’ttekijä’tain’tkuin’tain’ttaloudelliset’tain’tmahdollisuudet.’tain’tYhteiskunnalle’tain’tparas’tain’ttilanne’tain’ton,’tain’tkun’tain’ttuo’tain’tmielekäs’tain’ttekeminen’tain’ttuottaa’tain’tsamalla’tain’tyksilölle’tain’ttaloudelliset’tain’tresurssit.’tain’tTähän’tain’ton’tain’thyvä’tain’tpyrkiä,’tain’tmutta’tain’ton’tain’tvaikea’tain’tnähdä,’tain’tettä’tain’tkaikkien’tain’tosalta’tain’ttyö’tain’ttyydyttäisi’tain’taina’tain’tmyös’tain’titsensä’tain’ttoteuttamisen’tain’ttarpeen. Suomessa’tain’ttarvitaan’tain’tsiksi’tain’tmonipuolisia’tain’tmahdollisuuksia’tain’ttyön’tain’tlisäksi’tain’tharrastaa’tain’tmielekästä’tain’ttekemistä.’tain’tOlkoon’tain’tse’tain’tesimerkiksi’tain’tliikuntaa,’tain’terilaisia’tain’ttaide-’tain’ttai’tain’tvaikkapa’tain’tkoiraharrastuksia,’tain’tlennokin’tain’trakentelua’tain’ttai’tain’tpurjehdusta.’tain’tSuurelle’tain’tosalle’tain’tihmisiä’tain’tomat’tain’tmielenkiintoiset’tain’tharrastukset’tain’tluovat’tain’tpohjan’tain’tmielekkään’tain’ttekemisen’tain’ttoteutumiselle.’tain’tAsumista’tain’tpitäisi’tain’tmyös’tain’tkehittää’tain’tsiihen’tain’tsuuntaan,’tain’tettä’tain’tkotonakin’tain’tolisi’tain’ttilaa’tain’tharrastusmahdollisuuksiin.

Kansalaisten’tain’thyvinvointi’tain’tei’tain’tminun’tain’tsilmissäni’tain’ttoteudu’tain’tlaajasti’tain’tterveyden’tain’tosalta.’tain’tSuomessa’tain’ttapahtuu’tain’tliikaa’tain’tsellaisia’tain’tilmiöitä,’tain’tesim.’tain’tväkivallan’tain’ttekoja,’tain’tjoita’tain’tvoi’tain’tselittää’tain’tvain’tain’tpahalla’tain’tololla’tain’tja’tain’tyhteiskunnasta’tain’tsyrjäytymisellä.’tain’tPaha’tain’tolo’tain’tkumpuaa’tain’tusein’tain’tmielenterveysongelmista,’tain’tja’tain’tetenkin’tain’tnuorille’tain’tsuunnattuihin’tain’tmielenterveyspalveluihin’tain’ttulee’tain’tsatsata’tain’tenemmän. ’tain’tParempi’tain’tterveys’tain’tja’tain’tyleiskunto’tain’tluovat’tain’tparempaa’tain’thyvinvointia.’tain’tVanhusten’tain’tkohdalta’tain’tasian’tain’tymmärtää’tain’tjokainen,’tain’tmutta’tain’tesimerkiksi’tain’ttyössäkäyvien’tain’tkohdalla’tain’tsama’tain’tperiaate’tain’tjää’tain’tvähemmälle’tain’thuomiolle.’tain’tSiellä’tain’terityisesti’tain’ttikittää’tain’thyvinvointia’tain’tuhkaava’tain’t”ikäpommi”’tain’t-’tain’tLIIKKUMATTOMUUS.

Useat’tain’tterveystutkimukset’tain’tovat’tain’tSuomessakin’tain’tpaljastaneet,’tain’tettä’tain’tnyky-yhteiskunta’tain’tei’tain’tenää’tain’tkaipaa’tain’tlihaksiamme’tain’ttarpeeksi.’tain’tTyö’tain’ton’tain’tuseimmiten’tain’tistumista,’tain’tja’tain’tpaikasta’tain’ttoiseen’tain’tsiirrytään’tain’tomalla’tain’tautolla’tain’ttai’tain’tjulkisilla’tain’tjoukkoliikennevälineillä,’tain’tmikä’tain’tei’tain’trasita’tain’tlihaksia’tain’tmatkanteossa.’tain’tKroppa’tain’tpääsee’tain’tnykyään’tain’tniin’tain’tvähällä,’tain’tettä’tain’tyhä’tain’tterveellisemmäksi’tain’tmuuttuva’tain’truokavaliommekaan’tain’tei’tain’tpysäytä’tain’tlihomistamme.’tain’tTutkimuksissa’tain’ton’tain’ttodettu,’tain’tettä’tain’tnykyisin’tain’tpaljon’tain’turheilua’tain’tharrastavilla’tain’tnuorillakin’tain’ton’tain’taikaisempaa’tain’theikompi’tain’tyleiskunto.’tain’tEnnen’tain’turheilukentällekin’tain’tkuljettiin’tain’tomin’tain’tjaloin’tain’turheilemaan,’tain’tnyt’tain’tharrastuksiin’tain’tmennään’tain’tautolla’tain’ttai’tain’tmuuten’tain’trasittumatta.

Arkemme’tain’tkaipaa’tain’tsiis’tain’tenemmän’tain’tliikuntaa!’tain’tMiten’tain’tliikkumista’tain’tvoidaan’tain’tlisätä?

Tehokkainta’tain’ton’tain’tmuuttaa’tain’tmatkantekoa’tain’ttaas’tain’tliikunnallisemmaksi. ’tain’tTällainen’tain’tkehitys’tain’ton’tain’tjo’tain’tjoidenkin’tain’tosalta’tain’tkäynnissä,’tain’tkun’tain’tpyöräilyn’tain’tsuosio’tain’ttyömatkoissa’tain’tkasvaa.’tain’tKävelymatkoja’tain’tvoisi’tain’tlisätä’tain’tmyös.’tain’tNäitä’tain’tmolempia’tain’tsuuntauksia’tain’tpitää’tain’ttukea’tain’thuolehtimalla’tain’tkevyen’tain’tliikenteen’tain’tväylistä’tain’tenemmän’tain’tja’tain’terityisesti’tain’ttalvella.’tain’tAsiaa’tain’tvoisi’tain’tauttaa’tain’tmyös’tain’tbussien’tain’tharvemmilla’tain’tpysäkinväleillä.’tain’tTämähän’tain’tpalvelisi’tain’tautoliikenteenkin’tain’tsujumista’tain’tparemmin.

Liikunnallisia’tain’tharrastuksia’tain’ton’tain’ttietenkin’tain’tmyös’tain’thyvä’tain’ttukea’tain’tenemmän.’tain’tMinä’tain’ttoivoisin,’tain’tettä’tain’ttyöelämä’tain’tottaisi’tain’tyhä’tain’tuseammin’tain’ttyöntekijöiden’tain’tpäivittäisen’tain’tliikunnan’tain’tohjelmaansa.’tain’tEsimerkiksi’tain’tpuoli’tain’ttuntia’tain’tultimatea’tain’tvirkistää’tain’tniin’tain’ttyöporukan’tain’tfysiikan’tain’tkuin’tain’tmielenkin.’tain’tYhteisöfiilis’tain’tvoisi’tain’tmyös’tain’tsamalla’tain’tparantua.’tain’tTähän’tain’tkaivattaisiin’tain’tlähinnä’tain’t10’tain’ttyhjää’tain’tautopaikkaa’tain’tpihalta’tain’tja’tain’ttahtoa’tain’tkatkaista’tain’ttyöaika’tain’thetkeksi.

Kaikista’tain’tolennaisinta’tain’ton’tain’tsaada’tain’tihmiset’tain’tkotisohvilta’tain’tmyös’tain’tliikkeelle’tain’tja’tain’tliikkumaan.’tain’t-’tain’tLIIKUTAAN’tain’tHYVINVOINNIN’tain’tPUOLESTA!

This entry was posted in Yleinen and tagged , . Bookmark the permalink.

Add a Facebook Comment

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *