Mikko’tain’tpyrkii’tain’tedustajaksi

Helsingin’tain’tvihreiden’tain’tjoukoissa’tain’taion’tain’tpyrkiä’tain’tsyksyllä’tain’tkaupunginvaltuustoon.’tain’tOhjelmamme’tain’tlöytyy’tain’ttäältä.’tain’tItse’tain’ttoimin’tain’tkolmella’tain’tkivijalalla:’tain’thyvinvointi,’tain’tavoimmuus’tain’tja’tain’ttehokkuus.

Avaan’tain’tperustuksieni’tain’ttaustoja’tain’ttulevissa’tain’tartikkeleissa.

Mikko Strahlendorff’tain’tMikko’tain’tStrahlendorff

Posted in Yleinen | 2 Comments